Τίτλος έργου

Φυσική Πρόοδος του έργου

Σχετικά με τη φυσική πορεία του έργου έχουν ολοκληρωθεί τα ακόλουθα:

Τα κάτωθι παραδοτέα:
  1. Προδιαγραφές και σχεδιασμός του δικτύυο ΑΤΜ
  2. Μελέτη απαιτήσεων προδιαγραφών και σχεδιασμού εφαρμογής τηλεκπαίδευσης
  3. Μελέτη απαιτήσεων προδιαγραφών και σχεδιασμού εφαρμογής εικονογραφίας με αίτηση
  4. Μελέτη, απαιτήσεις και προδιαγραφές εφαρμογών τηλεδιάγνωσης.
  5. Μελέτη, απαιτήσεις και προδιαγραφές εκπαιδευτικών ιατρικών εφαρμογών.
  6. Μελέτη και σχεδιασμός υπηρεσιών μετάδοσης ιατρικών εικόνων

Εγκατάσταση δικτύου
Πιλοτική επίδειξη σύνδεσης σε υψηλή ταχύτητα μεταξύ ΕΜΠ και ΕΚΠΑ. Η σχετική εκδήλωση έλαβε χώρα στο Αμφιθέατρο της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ με αμφίδρομη μετάδοση video υψηλής ευκρίνειας του χαιρετισμού του Πρύτανη ΕΜΠ από το γραφείο του.
Προετοιμασία για την εκτέλεση κατανεμημένων μαθημάτων και εικονογραφίας με αίτηση.
Σχεδιασμός της διασύνδεσης ιατρικών συσκευών με το ήδη υπάρχον δίκτυο του Αρεταίειου.
Σχεδιασμός για την υψίρρυθμη διασύνδεση Αρεταίειου και Αιγινήτειου Νοσοκομείου με το δίκτυο του Πανεπιστημίου Αθηνών. Αίτηση προς τον ΟΤΕ για γραμμή 34Mbps.
Έναρξη ανάπτυξης λογισμικού για τη μεταφορά και αποθήκευση ψηφιακής ιατρικής εικόνας (πρότυπο Dicom).
Σκοπός Φορείς Περιγραφή Υλοποίηση Σύνδεσμοι


Ο παρών web server συντηρείται από το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων του ΕΜΠ και ενημερώνεται από το Ε.Κ.Π.Α.

Παρατηρήσεις:webmaster